Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2012

Huynh tôi


Huynh tôi
Nghiên cứu đường thi ngán lắm thay
Nhờ huynh chỉ bảo giống như thày
Chuyên cần học hỏi  tâm luôn sáng
Mài miệt đào sâu trí nhọc say
Khách đến đôi câu lòng tưởng thật
Thâm giao vài đoạn dạ chao ngay
Buồn sầu tìm ấm hơi men rượu
Cảm hứng làm thơ chẳng ngã quay
Binhnguyen
29/4/2012

Thứ Năm, 26 tháng 4, 2012

Tiễn Xuân

Tiễn Xuân
Xuân đã đi rồi khắp nẻo đê

Trời ban nắng đổ đã đưa về

Râm ran ve rả ngàn bài đón

Ríu rít chim chào vạn khúc khoe

Áo trắng sân trường tươi cánh phượng 

Mây xanh sóng lúa mượt hồn quê

Thế là tiễn biệt một mùa nữa

Bất chợt như vừa tỉnh giấc mê./

Bình Nguyên

Thứ Hai, 9 tháng 4, 2012

HỎI LÒNG


HỎI LÒNG

Tình buồn ngày ấy đã qua rồi
Lễ đẫm mi nhòa nhợt nét môi
Khắc khoải mơ trông hoài biển sóng
Bâng khuâng ủ mộng mãi non đồi
Thề xưa vẫn vẹn day lòng nhớ
Ước cũ nguyên tròn xót dạ côi
Xuân tới hạ đi luôn vọng tưởng
Thu sang đông đến có đâm chồi ?!
Binhnguyen
10/4/2012

HOA LY LY

HOA LY LY

Trắng ngọc tươi nguyên giữa sắc hồng
Trung trinh thanh khiết với ngần trong
Cành gầy chẳng sợ cơn mưa hạ
Cánh nhỏ không màng trận gió đông
Thánh thiện lung linh hơi tuyết lạnh
Trang nghiêm ngào ngạt toả hương nồng
Ly ly  nhuộm ngát trong hương sớm
Kiêu hãnh một lòng thách bãogiông ./
Binhnguyen

Thứ Hai, 2 tháng 4, 2012

ÂN TÌNHÂn tình chưa cạn nghĩa còn vơi
Tâm sự cùng nhau đã hết lời
Gieo hạt yêu thương ra viễn đảo
Ươm mầm hạnh phúc đến trùng khơi
Để trời cao rộng mây đằm thắm
Cho đất bao la nước rạng ngời
Lòng nối lòng nhau cùng nguyện ước
Mai này mai nữa chẳng buông lơi.

Binhnguyen