Thứ Tư, 26 tháng 12, 2012

CẢM TẠ YAHOO


BÀI XƯỚNG: CẢM TẠ YAHOO

Mượn chổ nơi này dựng lán tranh
Tàng thơ tiếp bạn kết mây lành
Trải lòng thù tạc tình muôn ý
Mở lớp thọ truyền chiếu một manh
Thi luật mươi bài gieo ruộng sạ
Môn sinh mấy nẻo đạt công thành
Hai năm để lại nhiều thương mến
Cảm tạ Yahoo giúp vốn canh.
Cao Linh Tử

HỌA: CẢM TẠ YAHOO
             Yahoo mạng ảo dựng nên tranh
             Kết nối tâm giao với bạn lành
             Vạn ý trao vần thương chút ít
             Muôn tình gói tứ nhớ mong manh
             Bái sư đức trọng mong  danh toại
             Phục tử tâm cao ước chí thành
             Để tiếng muôn đời thơm thảo dựng
             Lưu truyền hậu thế  suốt thâm canh./
             Binhnguyen


Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

TẾT NGHÈO


TẾT NGHÈO
(Họa cùng anh Quang Nam)
Nhức nhối làm sao cảnh ở nhà
Khó khăn chồng chất khổ cho ta
Năm cùng vất vả người người khóc
Tháng hạn  nhọc nhằn kẻ kẻ la
Thắt bụng chi tiêu hòng bớt lại
Buộc lưng tích cóp đúng như là
Những mong qua được thời điêu đứng
Lại vững hiên ngang tạo phước mà

Lại vững hiên ngang  tạo phước mà
Mong đời vẹn đẹp để hoài tha
Giàu sang phú quý hân hoan đến
Lận đận cơ hàn vội vã ra
Gạo trắng thơm ngon ăn với bạn
Rượu trong  bổ dưỡng uống cùng qua
Niềm mơ lóng lánh trong từng khắc
Để khỏi phụ công khó của bà./
Binhnguyen
12/12/2012