Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013

CHIỀU MƯACHIỀU MƯA
Từng hạt mưa buồn tí tách rơi
Xuyên qua trí não rối tơi bời
Nhớ ai một thuở cùng vui họa
Tiếp nối vần thơ ý ý tươi.
Binhnguyen
Vô ý đưa chân về chốn cũ
Bạc màu hoa cỏ cũng vô duyên
Ba năm vách đất nhà tre dựng
Một trận gió dông quét sạch quyền
CaoLinhTu

Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013

Chạnh buồnChạnh buồn
Nào ai thấu hiểu nỗi lòng ta
Cũng nhức cũng đau lắm lắm mà
Lúc ngắm bao mùa vò võ đến
Khi nhìn mấy độ âm thầm qua
Tuổi xuân thoáng chốc đâu còn đậu
Nắng hạ nhẹ nhàng đã hết pha
Sự nghiệp công danh hoài chửa đặng
Thêm sầu thêm tủi  sắc thêm già.
Binhnguyen

Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2013

TỰ NHỦTỰ NHỦ
Giấc mộng vươn xa vẫn chửa thành
Để niềm hy vọng mãi mong manh
Trời cao không hiểu gây ngang trái
Đất rộng vừa mong tạo nghiệp lành
Phục chí ngày nao bừng tỏa sáng
Nuôi mơ thưở ấy dậy vang nhanh
Cho con vững bước mà đi tiếp
Để suốt ngàn đời giữ tiếng thanh./
Binhnguyen